favicon

Wspólne zabawy dla ukraińskich dzieci. Zbiór inspiracji.

zabawy-dla-dzieci-z-ukrainy-scaled

Zabawy integracyjne dla dzieci z Ukrainy

Od czasu rozpoczęcia wojny w Ukrainie do Polski trafiło kilka milionów uchodźców, których dużą część stanowią dzieci. Trafiając do nowego otoczenia, mogą czuć się zagubione i odrzucone przez grupę. Dlatego od samego początku trzeba włączać je do zabaw, które zintegrują je z grupą rówieśniczą, dadzą poczucie bezpieczeństwa i pomogą odnaleźć się w nowym otoczeniu.
O czym pamiętać przy zabawach integracyjnych dla dzieci z Ukrainy?

Uchodźcy, w tym dzieci, nie znaleźli się w Polsce z własnej woli, ale na skutek wybuchu wojny. Wielu z nich musiało uciekać ze strefy toczących się walk, spędziło wcześniej wiele dni w piwnicach czy schronach. Dlatego zachowanie dzieci przyjeżdżających w tych okolicznościach do naszego kraju może być niestandardowe. Choć naturalna ciekawość i chęć zabawy jest u maluchów bardzo silna, to przeżycia jakich doświadczyły, mogą wpływać na wycofanie, apatię, brak chęci do nawiązywania znajomości, a także stany lękowe spowodowane np. gwałtownymi odgłosami, wyciem syren itp.
Sporą przeszkodą w kontaktach z dziećmi z Ukrainy może być bariera językowa. Dlatego warto korzystać z pomocy osób znających język ukraiński i mogących służyć jako tłumacze. Przy wybieraniu zabaw należy postawić na te z jak najmniej skomplikowanym słownictwem, wykorzystujące symbole, gesty oraz rysunki. Wymaganie bardziej złożonych wypowiedzi po polsku może wywołać zniechęcenie.

Zabawy zapoznawcze dla dzieci

Włączając dzieci z Ukrainy do grupy rówieśniczej przede wszystkim trzeba zadbać, by poznały się z nowymi kolegami i koleżankami. Jest kilka prostych gier, które pomogą w tej sytuacji.

Imest

Dzieci stają w kole i jedno z nich podaje swoje imię oraz jednocześnie wykonuje jakiś gest (np. łapie się za kolano, podskakuje, macha ręką). Pozostałe dzieci powtarzają imię i gest.

Ratatum

Dzieci siadają w kole, a jedna osoba wchodzi do środka. Następnie każde z dzieci przedstawia się swojemu sąsiadowi z prawej i lewej strony. Po przywitaniu, osoba w środku wskazuje dowolnego siedzące na okręgu i mówi „W prawo Ratatum” lub „W lewo Ratatum”. Zadaniem wskazanego jest powiedzenie imienia sąsiada, zanim zabrzmi słowo „Ratatum”. Ten, kto nie zdąży, wchodzi do środka, dzieci mieszają się i zabawa zaczyna się od nowa.

Zabawy integracyjne dla dzieci i młodzieży
Aby lepiej zintegrować grupę, warto postawić na gry wymagające współpracy i współzawodnictwa. Można w nie wplatać także wątki służące lepszemu zapoznaniu się z rówieśnikami.

Kto zniknął

Jedno dziecko wychodzi z pokoju lub odwraca się tyłem, tak by nie widziało, co dzieje się w grupie. Pozostali rozkładają koc i jedno dziecko chowa się pod niego. Osoba, która była odwrócona ma zgadnąć kogo brakuje.

Rekwizyt

Dzielimy dzieci na kilka grup po 5-6 osób i każdej grupie przekazujemy rekwizyt- może to być butelka, paletka, piłka – cokolwiek byle było bezpieczne dla uczestników. Zadaniem każdej grupy jest znalezienie jak największej liczby sposobów trzymania danego przedmiotu tak, by nie spadł na ziemię oraz zaprezentowanie ich pozostałym.

Części ciała

Dzieci chodzą lub biegają po sali do momentu, aż wybrana osoba poda liczbę oraz nazwę części ciała np. „3 dłonie”. Gdy padnie komenda, dzieci dobierają się w grupy o podanej liczbie i stykają się wskazanymi częściami ciała. W grupie, gdzie są osoby nieznające języka, można wprowadzić karty z liczbami oraz narysowanymi częściami ciała i wspomagać nimi wypowiadane słowa. Osoba, która pozostanie poza grupami wydaje kolejną komendę.

Grupowe Hop!

Dzielimy dzieci na grupy po 4-5 osób i ustawiamy w rzędzie. Każda osoba kładzie prawą rękę na ramieniu osoby przed sobą oraz wyciąga zgiętą lewą nogę tak, by osoba przed nią mogła ją złapać za kostkę. Następnie cała grupa podskakuje na jednej nodze i próbuje się nie przewrócić.
Zabawy integracyjne pozwalają włączyć dzieci z Ukrainy do grupy rówieśników i dać im poczucie bezpieczeństwa i akceptacji w trudnym momencie życia

Kategorie produktów