PL RU UK
0,00  0
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

0,00  0
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

PL RU UK
0,00  0
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

PL RU UK
0,00  0
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Wino ukraińskie

Wyświetlanie wszystkich wyników: 21

Wino ukraińskie

Wina ukraińskie nie są w Polsce zbyt dobrze znane. Ukraina kojarzy się przede wszystkim z produkcją wódki oraz ewentualnie koniaków i piwa. Tymczasem na terenie tego kraju już w starożytności hodowano winorośl, a żyzne gleby i odpowiedni klimat sprawiają, że produkowane tu wina nie ustępują tym z zachodniej Europy.

Ukraińskie wino z Odessy i Zakarpacia

Na Ukrainie istnieją dwa regiony winiarskie – Zakarpacie i rejon Odessy oraz region Krymu, który znajduje się pod okupacją rosyjską. Wszystkie trzy posiadają bardzo dobre warunki do uprawy winorośli. Zakarpacie w zachodniej części Ukrainy odznacza się żyznymi polami na południowych, dobrze nasłonecznionych zboczach Karpat. Winnice znajdują się tu na wysokości około 200 m n.p.m. w okolicach miast Użhorod, Mukaczewo, Berehowe i Wynohradiw. W regionie tym produkowane są wina o wpływach węgierskich i czeskich, a hodowane tu odmiany są odporne na działanie niższych temperatur. Rozkwit zakarpackiego ośrodka winiarskiego miał miejsce w czasach Austro-Węgier, ale wina produkowano tu już za czasów starożytnego Rzymu. Jednym z najpopularniejszych producentów wina ukraińskiego jest wytwórnia Kolonist z Odessy. Jej wyroby trafiają także na eksport. Region odeski znajduje się nad Morzem Czarnym i posiada idealny klimat do uprawy winorośli. Tutejsze winnice opadają łagodnie w kierunku morza, a niektóre wręcz dotykają wybrzeża. W rejonie odeskim uprawia się winorośl odmian Cabernet, Merlot, Riesling i Chardonnay. W tutejszej produkcji widoczne są wpływy z niedalekiej Mołdawii, która jest jednym z największych producentów win w tej części Europy. Jednym z producentów wina w okolicach Odessy jest francuski winiarz Christophe Lacarin mający swoją winnicę w Szabo i produkujący różowe wina i szampany pod marką Markiz de Lakaren. Wśród doskonałych win rejonu odeskiego są też dostępne w Polsce Koblevo i Villa Krim.

Zalety ukraińskiego wina

Trzecim z regionów winiarskich na Ukrainie jest Krym, który od 2014 r. znajduje się po okupacją rosyjską. Ma on tradycje sięgające czasów starożytnych i odznacza się ciepłym łagodnym klimatem oraz doskonałymi glebami wapiennymi. Wina krymskie cenione są przez smakoszy szlachetnego trunku, ale nie są obecnie sprowadzane do Europy. Wina z regionu dobrze trafiają w polskie gusta ze względu na swój łagodny smak. Szczególnie pasują polskim klientom gatunki Merlot i Muscat ze względu na swój aromat i owocowy bukiet. Na uwagę zasługuje też Koblevo Bastardo, półsłodkie wino czerwone powstające z endemicznego szczepu Bastardo Magarch. W jego bukiecie wyczuwalne są nuty czekolady oraz czerwonych owoców. Z kolei z pochodzących z Francji szczepów Chardonnay i Cabernet produkuje się wina wytrawne, białe i czerwone. Ukraińskie winiarstwo, choć mniej znane w Europie, może się pochwalić winami o wysokiej jakości i bardzo dobrych walorach smakowych. W ofercie znajdują się zarówno wina wytrawne białe i czerwone, doskonałe do obiadów i dań głównych, jak i wina deserowe, półsłodkie, przede wszystkim z odeskiego rejonu winiarskiego.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Best-Market 2022. Design by afisza.com
Konkurs
Zrób zakupy i wygraj
iPhone 14 128 Gb
Co musisz zrobić żeby wziąć udział?
 1. Zrób zakupy za min. 300 zł na jednym paragonie

 2. Zarejestruj swój paragon na naszej stronie internetowej www.best-market.pl/konkurs

 3. Czekaj na wyniki do 24 Grudnia 2022

 • Jaki kod trzeba wprowadzić i gdzie go znajde?

  Kod, który należy wprowadzić znajduje się na dole po prawej stronie paragonu.

 • Ile paragonów mogę zarejestrować?

  Każda osoba może zarejestrować dowolną ilość paragonów. Im więcej paragonów, tym większe prawdopodobieństwo wygranej.

 • Czy można zsumować paragony, aby wyszła kwota 300 złotych?

  Nie. Każdy zarejestrowany paragon musi zawierać kwotę minimum 300 złotych.

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ firmę SNACKS AND DRIED FISH sp. z o.o.

§ 1

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Firma SNACKS AND DRIED FISH sp. z o.o., która jest importerem i jednocześnie detalicznym oraz hurtowym dystrybutorem towarów ze wschodu.

2. Konkurs będzie przeprowadzony 24 grudnia 2022. (Organizator zastrzega sobie prawo niezorganizowania konkursu w danym miesiącu bez podania powodu). 

3. Konkurs jest promocją w rozumieniu Art. 2 ust. 1 i 3 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.). 

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest fanem sklepów Best Market.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie https://best-market.pl/

b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo). 

§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Przedmiotem konkursu jest zrobienie zakupów na 300 złotych oraz rejestracja paragonu na oficjalnej stronie sklepu.

Ważne: paragonu nie wolno wyrzucać, bo służy jako dowód spełnienia warunków w konkursie.

2. Nagrodę w danym miesiącu otrzyma ta osoba, która zostanie wybrana losowo przez organizatora. 

3. Nagrodą w Konkursie jest: 

a) Iphone 14 (Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia nagród dopiero w dniu ogłoszenia konkursu) 

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator. 

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia edycji Konkursu w danym miesiącu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail lub numer telefonu. 

6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora lub prowadzić rozmowę telefoniczną w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia , pod rygorem utraty prawa do nagrody. 

7. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie firma SNACKS AND DRIED FISH sp. z o.o.

§ 4

 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego. 

2. W Konkursie wezmą udział tylko te osoby, które zrobią zakupy na wyżej wymienioną kwotę.

3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.

Zaloguj się