PL RU UK
0,00  0
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

0,00  0
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

PL RU UK
0,00  0
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

PL RU UK
0,00  0
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Produkcja Krolewski smak

Wyświetlanie wszystkich wyników: 20

INFORMACJE O FIRMIE Prywatne przedsiębiorstwo „Wiktor i K” powstało w grudniu 1992 roku. Główna działalność: handel hurtowy i detaliczny oraz gastronomia. Szef przedsiębiorstwa V. M. Korol urodził się 11 kwietnia 1960 r. we wsi Własówka w obwodzie kirowohradzkim. Absolwent Politechniki Mołdawskiej (Wydział Przemysłowego Budownictwa Publicznego). Ciągłe dążenie do doskonalenia, analizowanie i prognozowanie rozwoju sytuacji w państwie dało dyrektorowi inspirację do rozwoju produkcji żywności. W 1998 roku rozpoczęto budowę zakładu przetwórstwa nasion słonecznika o wydajności 30 ton na zmianę. W 2001 roku warsztat został oddany do użytku przez Państwową Komisję Techniczną. W lutym 2002 r. Zarejestrowano znak towarowy „Royal Taste”, pod którym wytwarzane są produkty przedsiębiorstwa „Viktor and K”. Od marca 2002 roku uruchomiona została linia do butelkowania oleju słonecznikowego w butelki z politereflaranu etylenu. Ropa jest poszukiwana wśród ludności. Centrum Niezależnych Badań "Test" odnotowało jakość oleju słonecznikowego. Według wyników testów porównawczych 24 marek oleju słonecznikowego, olej TM „Royal Taste” otrzymał najwyższą ocenę „doskonały”. W 2002 roku oddano do użytku sklep do produkcji majonezów. Początkowa wydajność wynosiła dwie tony na zmianę. Dziś wydajność wynosi prawie 30 ton na zmianę. 11 rodzajów majonezów o różnej zawartości tłuszczu produkowanych jest w wygodnych różnych opakowaniach, a mianowicie: słoiki szklane, wiaderka polimerowe, puszki, tace, szklanki, fill-packi, doi-packi o gramaturze od 180 do 5000 gramów. Wiadomo, że cała kuchnia francuska, a zwłaszcza przysmaki i sosy, wyróżniają się delikatnym smakiem i oryginalnością. Pochodzenie sosu majonezowego jest tajemnicze, jego historia ma kilka interpretacji. Dziś, podobnie jak w dawnych czasach, o smaku prawdziwego majonezu decyduje jego receptura i jakość składników. Dlatego w recepturach opracowanych przez PP „Wiktor i K” wszystkie składniki są starannie dobrane, aby zapewnić delikatny i delikatny smak. Dziś PP „Wiktor i K” to potężny i odpowiedzialny producent takich grup produktowych jak: majonez, olej słonecznikowy (butelkowany i konfekcjonowany w butelkach o pojemności od 500 do 5000 mililitrów), ketchupy, musztardy, masła i pasty do smarowania, ocet, pomidory, sosy, chałwa, makarony, groszek konserwowy, kukurydza i inne. Wiktor Mychajłowicz Korol jest przekonany, że głównym celem przedsiębiorstwa jest nasycenie rynku konsumenckiego Ukrainy i najbliższej zagranicy produktami wysokiej jakości oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Nasze motto pozostaje niezmienione: „Jakość jest królewska, a cena popularna”.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Best-Market 2022. Design by afisza.com
Konkurs
Zrób zakupy i wygraj
iPhone 14 128 Gb
Co musisz zrobić żeby wziąć udział?
 1. Zrób zakupy za min. 300 zł na jednym paragonie

 2. Zarejestruj swój paragon na naszej stronie internetowej www.best-market.pl/konkurs

 3. Czekaj na wyniki do 24 Grudnia 2022

 • Jaki kod trzeba wprowadzić i gdzie go znajde?

  Kod, który należy wprowadzić znajduje się na dole po prawej stronie paragonu.

 • Ile paragonów mogę zarejestrować?

  Każda osoba może zarejestrować dowolną ilość paragonów. Im więcej paragonów, tym większe prawdopodobieństwo wygranej.

 • Czy można zsumować paragony, aby wyszła kwota 300 złotych?

  Nie. Każdy zarejestrowany paragon musi zawierać kwotę minimum 300 złotych.

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ firmę SNACKS AND DRIED FISH sp. z o.o.

§ 1

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Firma SNACKS AND DRIED FISH sp. z o.o., która jest importerem i jednocześnie detalicznym oraz hurtowym dystrybutorem towarów ze wschodu.

2. Konkurs będzie przeprowadzony 24 grudnia 2022. (Organizator zastrzega sobie prawo niezorganizowania konkursu w danym miesiącu bez podania powodu). 

3. Konkurs jest promocją w rozumieniu Art. 2 ust. 1 i 3 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.). 

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest fanem sklepów Best Market.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie https://best-market.pl/

b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo). 

§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Przedmiotem konkursu jest zrobienie zakupów na 300 złotych oraz rejestracja paragonu na oficjalnej stronie sklepu.

Ważne: paragonu nie wolno wyrzucać, bo służy jako dowód spełnienia warunków w konkursie.

2. Nagrodę w danym miesiącu otrzyma ta osoba, która zostanie wybrana losowo przez organizatora. 

3. Nagrodą w Konkursie jest: 

a) Iphone 14 (Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia nagród dopiero w dniu ogłoszenia konkursu) 

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator. 

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia edycji Konkursu w danym miesiącu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail lub numer telefonu. 

6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora lub prowadzić rozmowę telefoniczną w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia , pod rygorem utraty prawa do nagrody. 

7. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie firma SNACKS AND DRIED FISH sp. z o.o.

§ 4

 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego. 

2. W Konkursie wezmą udział tylko te osoby, które zrobią zakupy na wyżej wymienioną kwotę.

3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.

Zaloguj się