PL RU UK
0,00  0
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

0,00  0
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

PL RU UK
0,00  0
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

PL RU UK
0,00  0
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Wódka Kozacka Rada

Wyświetlanie wszystkich wyników: 7

Wspaniała wódka zbożowa, nazywana czerkaskim winem. Pierwsi czerkascy Kozacy opracowali jej sekretną recepturę już w XV wieku. Tajemnica smaku tkwiła w unikalnej technice wzbogacania i smaku za pomocą suchego, pszennego chleba. Historyczna receptura została odnowiona za sprawą nowoczesnych technologii, stawiając Kozatską Radę na zasłużonym podium wódek Premium na Ukrainie. Ostatnie 15 lat obecności na rynku pozwoliło zdobyć KR zaufanie klientów i ich sympatię, sympatię dzielnych, nietuzinkowych, twardych potomków Czerkawskich Kozaków. KR ro więcej, niż wódka, to symbol siły, odwagi, niepokornej duszy i niegdysiejszych zwycięstw. To prawdziwa wódka dla prawdziwych mężczyzn – pewnych siebie i świadomych własnej wartości. Jest jedyną wódką, której produkcja oparta jest na starej chlebowej recepturze. Autentyczność tę potwierdza dopisek „Wódka wzbogacona chlebem” obecny na każdej butelce KR.   1. KOZATSKA RADA Classic: Zapisy historyczne XV w. kronik stały się inspiracją do odświeżenia prawdziwie kozackiej receptury. Rada Classic jest produkowana w oparciu o stary przepis, wykorzystujący czerstwy pszenny chleb do wzbogacania walorów smakowych. Ma klasyczny smak dobrej zbożowej wódki, ceniony wysoko przez amatorów tego rodzaju trunków. 2. KOZATSKA RADA Special: Przed 500 laty czerkascy Kozacy rozpoczęli produkcję specjalnej wódki z dodatkiem ziół i korzeni roślin leczniczych. Odświeżona receptura zawiera tylko najlepsze elementy ze starego przepisu: technologię wykorzystującą czerstwy pszenny chleb do wzbogacania walorów smakowych, aromatyczną koniczynę praz aromat kwiatów lipy, którym wódka zawdzięcza szczególny lekko ziołowy smak. 3. KOZATSKA RADA Pepper: Czerkascy Kozacy od wieków znali właściwości pieprzowych nalewek. Szereg lotnych substancji aromatycznych pieprzu wpływa w szczególny sposób na stan naszego ciała. Pieprz jest źródłem witaminy C, o koncentracji wyższej niż w cytrynie (!). Tym samym napoje i potrawy wysycone pieprzem świetnie wspomagają nasz system obronny. Pikanterię pieprzu neutralizuje aromat lipowy, dając w rezultacie przyjemny, harmonijny smak, przyjemnie rozgrzewający, w lekko korzennej tonacji. 4. KOZATSKA RADA Żubrówka: Wódka smakowa z dodatkiem żubrówki. Smakowity kontrapunkt dla czystych wódek.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Best-Market 2022. Design by afisza.com
Konkurs
Zrób zakupy i wygraj
iPhone 14 128 Gb
Co musisz zrobić żeby wziąć udział?
 1. Zrób zakupy za min. 300 zł na jednym paragonie

 2. Zarejestruj swój paragon na naszej stronie internetowej www.best-market.pl/konkurs

 3. Czekaj na wyniki do 24 Grudnia 2022

 • Jaki kod trzeba wprowadzić i gdzie go znajde?

  Kod, który należy wprowadzić znajduje się na dole po prawej stronie paragonu.

 • Ile paragonów mogę zarejestrować?

  Każda osoba może zarejestrować dowolną ilość paragonów. Im więcej paragonów, tym większe prawdopodobieństwo wygranej.

 • Czy można zsumować paragony, aby wyszła kwota 300 złotych?

  Nie. Każdy zarejestrowany paragon musi zawierać kwotę minimum 300 złotych.

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ firmę SNACKS AND DRIED FISH sp. z o.o.

§ 1

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Firma SNACKS AND DRIED FISH sp. z o.o., która jest importerem i jednocześnie detalicznym oraz hurtowym dystrybutorem towarów ze wschodu.

2. Konkurs będzie przeprowadzony 24 grudnia 2022. (Organizator zastrzega sobie prawo niezorganizowania konkursu w danym miesiącu bez podania powodu). 

3. Konkurs jest promocją w rozumieniu Art. 2 ust. 1 i 3 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.). 

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest fanem sklepów Best Market.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie https://best-market.pl/

b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo). 

§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Przedmiotem konkursu jest zrobienie zakupów na 300 złotych oraz rejestracja paragonu na oficjalnej stronie sklepu.

Ważne: paragonu nie wolno wyrzucać, bo służy jako dowód spełnienia warunków w konkursie.

2. Nagrodę w danym miesiącu otrzyma ta osoba, która zostanie wybrana losowo przez organizatora. 

3. Nagrodą w Konkursie jest: 

a) Iphone 14 (Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia nagród dopiero w dniu ogłoszenia konkursu) 

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator. 

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia edycji Konkursu w danym miesiącu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail lub numer telefonu. 

6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora lub prowadzić rozmowę telefoniczną w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia , pod rygorem utraty prawa do nagrody. 

7. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie firma SNACKS AND DRIED FISH sp. z o.o.

§ 4

 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego. 

2. W Konkursie wezmą udział tylko te osoby, które zrobią zakupy na wyżej wymienioną kwotę.

3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.

Zaloguj się