favicon

Iwano-Frankowsk – co warto zobaczyć? Na tropach historii miast

Iwano-Frankowsk-co-zobaczyc-atrakcje-scaled

Iwano-Frankowsk – na tropach historii miasta

Iwano-Frankowsk leży na przedgórzu Karpat Wschodnich i często nazywany jest Bramą Karpat. Jest stolicą obwodu, na terenie którego znajduje się najważniejszy narciarski kurort Ukrainy, Bukovel. Miasto oferuje też turystom sporo interesujących zabytków, w tym liczne ślady związane z Polską.

Iwano-Frankowsk czy Stanisławów

Stanisławów założyli w pierwszej połowie XVII w. Potoccy. Było to ich miasto prywatne i pozostawało takim aż do czasów zaborów, gdy wykupiły je władze austriackie. Prężnie rozwijający się ośrodek handlowy i rzemieślniczy był miejscem, gdzie osiedlali się Żydzi, Ormianie, Rusini i Polacy. Jego wielokulturowy i wieloreligijny charakter do dziś widoczny jest w zachowanych zabytkach.

Po I wojnie światowej, na mocy decyzji Rady Ambasadorów, Stanisławów został przyznany Polsce. Stał się stolicą województwa i umieszczono w nim wiele urzędów i instytucji państwowych. Zapoczątkowało to okres intensywnego rozwoju oraz rozbudowy zarówno budynków mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej. W okresie dwudziestolecia międzywojennego przeważającą liczbę ludności Stanisławowa stanowili Polacy i Żydzi. Sytuacja ta zmieniła się jednak kompletnie w wyniku II wojny światowej.

W czasie wojny Niemcy utworzyli w Stanisławowie getto, a ostatecznie ludność żydowska została wywieziona do obozu w Bełżcu i tam zamordowana. Z kolei w wyniku postanowień konferencji pokojowych w Poczdamie, Jałcie i Teheranie, terytorium i granice Polski przesunięte zostały na zachód. Stanisławów znalazł się w Związku Radzieckim, a polscy mieszkańcy zostali przesiedleni na Dolny Śląsk i w okolice Opola. Na ich miejsce sprowadzono Ukraińców oraz przesiedlono z terenów Podkarpacia i południowej Małopolski ludność łemkowską i bojkowską. Wcielenie do ZSRR rozpoczęło proces niszczenia śladów polskości, którego zwieńczeniem była zmiana nazwy na Iwano-Frankowsk.

Najważniejsze zabytki i atrakcje Iwano-Frankowska

Dzisiejszy Iwano-Frankowsk to miasto przemysłowe i duży ośrodek administracyjny. Jednak w jego centrum zachowało się sporo zabytków, w tym związanych z okresem, kiedy miasto znajdowało się w granicach Polski.

Na rynku otoczonym kamieniczkami, z których część pamięta przełom XIX i XX w., stoi ratusz z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Został wzniesiony w stylu modernizmu w latach dwudziestych XX w. na miejscu wcześniejszej budowli fundowanej przez Potockich. Ma cztery gwiaździście rozmieszczone skrzydła i zwieńczony jest wieloboczną wieżą.

Z przełomu XVII i XVIII w. pochodzi z kolei barokowy kościół farny, będący jednocześnie mauzoleum rodowym Potockich. Świątynia wspomniana została w Trylogii Sienkiewicza, jako miejsce, gdzie odbyło się nabożeństwo żałobne po śmierci Michała Wołodyjowskiego. Obecnie mieści się w nim Muzeum Sztuki Przykarpacia. Potockim zawdzięcza też miasto dawny kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, zmieniony obecnie na grekokatolicki Sobór Zmartwychwstania Chrystusa, oraz przylegające do niego kolegium i klasztor jezuitów, w którym nauki pobierał poeta oświeceniowy Franciszek Karpiński. Z kolei w dawnym barokowym kościele ormiańskim mieści się obecnie Sobór Prawosławny.

Spacerując po ulicach Iwano-Frankowska zobaczyć można pomnik Adama Mickiewicza z końca XIX w.
Popularnym miejscem spacerów jest Stometrivka, wytyczony pod koniec XIX w. deptak z eklektycznymi kamieniczkami, które przywodzą na myśl dawne miasta galicyjskie. Wieczorami zapełniają się tutejsze kawiarnie i restauracje, a latem duża część deptaka zastawiona jest stolikami.
Na lepsze czasy czeka wciąż dawny pałac Potockich, który należał przez dziesięciolecia do wojska i ulokowany był w nim szpital. Zarówno stan budynku, jak i otaczającego go parku pozostawiają sporo do życzenia.

Iwano-Frankowsk – informacje praktyczne

Podobnie jak i wyjazd do każdego innego ukraińskiego miasta, także wycieczka do Iwano-Frankowska związana jest z koniecznością przekroczenia granicy Unii Europejskiej. Do wjazdu na Ukrainę niezbędny jest ważny paszport. Nie ma możliwości wjazdu z dowodem osobistym więc przed planowaną podróżą warto sprawdzić ważność posiadanego dokumentu.

Walutą obowiązującą na Ukrainie jest hrywna. Ceny w stosunku do polskich są znacznie niższe, a dobry obiad w restauracji można zjeść nawet za około 10-12 zł. W Iwano-Frankowsku znajduje się kilka hoteli oraz pensjonatów, które oferują noclegi w dobrym standardzie.

Do Iwano-Frankowska najlepiej dostać się z Polski samochodem lub autobusem. Leży około 200 km od granicy i podróż nie jest bardzo uciążliwa, zaś stan dróg znacząco poprawił się w ostatnich kilkunastu latach. Choć w mieście znajduje się lotnisko, to nie ma bezpośrednich lotów z żadnego z polskich lotnisk.

Kategorie produktów