favicon

Ukraińskie festiwale i święta: Kalendarz wydarzeń kulturalnych

ukrainka w stroju ludowym

Ukraina, podobnie jak każde inne państwo ma swój własny kulturalny rytm i kalendarz. Święta i festiwale tworzą jego szkielet i są okazją do lepszego poznania specyfiki tego kraju. Duża część świąt i obchodów, które odbywają się w Ukrainie, jest związana z religią. Ale nie brakuje także okazji do poznania specyfiki ludowych tradycji, świąt związanych z uroczystościami państwowymi oraz wydarzeń kulturalnych o dużym zasięgu.

Święta religijne w Ukrainie

Ukraińcy są w większości wiernymi cerkwi prawosławnej lub Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. W liturgii posługują się zarówno kalendarzem juliańskim, jak i gregoriańskim. Święta w obrządku wschodnim są dość zbliżone do tych katolickich, ale czasami występują różnice w ich datach.
Od 2023 r. Ukraiński Kościół Greckokatolicki będzie obchodził Święta Bożego Narodzenia w tym samym terminie co katolicy, czyli 25 grudnia. W ich przypadku zastosowano przejście na kalendarz gregoriański. Jest to związane z chęcią podkreślenia związków z Zachodem. Z kolei święta ruchome, czyli te, których czas jest uzależniony od daty Wielkanocy, obchodzone są według kalendarza juliańskiego.
Obchodom świąt religijnym w Ukrainie towarzyszy bogata obrzędowość, która sama w sobie jest atrakcją. Z tradycji nieznanych w kościele rzymskokatolickim bardzo widowiskowe są obchody Święta Jordanu, czyli Uroczystości Chrztu Pańskiego w styczniu. Wierni przechodzą wówczas w procesji nad rzekę lub zbiornik wodny. Tu odbywa się poświęcenie wody w przerębli za pomocą zanurzania w niej lichtarza ze świecami. Oprócz tego święci się także chleb, pszenicę, wino i oliwę.
Bardzo widowiskową oprawę mają obchody wigilii św. Jana, czyli Iwana Kupały w czerwcu. Noc świętojańska jest okazją do palenia ognisk, wspólnych śpiewów i tańców przy nich, a także plecenia wianków przez dziewczyny. W wigilię św. Jana w całej Ukrainie odbywają się festyny i zabawy ludowe.

Święta narodowe i państwowe w Ukrainie

Najważniejszym świętem państwowym jest Dzień Niepodległości Ukrainy obchodzony 24 sierpnia w rocznicę uchwalenia Deklaracji Niepodległości Ukrainy w 1991 r. Państwowy charakter tego święta wyraża się przede wszystkim w uroczystościach z udziałem polityków krajowych i lokalnych, paradach wojskowych, ale też w organizacji festynów i innego rodzaju spotkań dla mieszkańców.
Podobnie podniosły wymiar ma Dzień Obrońców i Obrończyń Ukrainy, który obchodzony był do 2023 r. 14 października, a obecnie został przeniesiony na 1 października. Święto upamiętnia bohaterstwo i odwagę wszystkich walczących za niepodległość i jedność Ukrainy.
Oddolny i znacznie bardziej spontaniczny charakter ma obchodzony w trzeci czwartek maja Dzień Wyszywanki. To święto wymyślone i zapoczątkowane przez studentów uniwersytetu w Czerniowcach w 2007 r. Poświęcone zostało tradycyjnej koszuli ukraińskiej ozdobionej haftem, która nosi nazwę wyszywanki. W tym dniu kto tylko może w pracy, szkole, mediach, na uczelni ubiera się w tradycyjną koszulę. Ma to podkreślić jedność narodową i przywiązanie do tradycji. A wizualnie wygląda niezwykle atrakcyjnie.

Ukraińskie festiwale muzyczne

W kalendarzu kulturalnym Ukrainy ważne miejsce zajmują festiwale muzyczne. Wysoką rangę ma Kijowski Festiwal Muzyki, który promuje ukraińską muzykę klasyczną i wspiera młodych artystów. Z kolei we Lwowie odbywa się festiwal LvivMozArt o randze międzynarodowej. Tu także króluje muzyka klasyczna, a nazwa wydarzenia nawiązuje do postaci Franza Xavera Wolfganga Mozarta, syna Wolfganga Amadeusza, który przez 30 lat mieszkał we Lwowie. Także w tym mieście obydwa się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Kontrasty”, który promuje muzykę XX w. i współczesną, pokazując twórczość ukraińskich kompozytorów na tle Europy.

Kategorie produktów