PL RU UK
0,00  0
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

0,00  0
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

PL RU UK
0,00  0
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

PL RU UK
0,00  0
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Symbole narodowe Ukrainy

symbole narodowe ukrainy

Każde państwo posiada swoje symbole narodowe. To symbole, które ukształtowały się w ciągu wielowiekowej historii i wiążą się ściśle z istnieniem państwa lub odwołują się do jego genezy. Reprezentują ciągłość historii, są znakiem odrębności i jednym z elementów kształtujących tożsamość narodu. Dla członków danego narodu symbole te są niezwykle ważne, a ich lekceważenie czy zbezczeszczenie może być uważane nie tylko za przestępstwo, ale także za czyn głęboko niemoralny. W momentach ważnych dziejowo, czy to radosnych, czy smutnych, czy wreszcie wtedy, gdy zagrożone jest istnienie danego państwa, jego symbole narodowe są znakiem, który jednoczy obywateli i dla którego wielu z nich gotowych jest oddać życie.

Do symboli narodowych zaliczane są flaga, herb, hymn oraz dewiza danego państwa. W przypadku Ukrainy ukształtowały się one w 1917-1919 r., a po upadku Związku Radzieckiego i utworzeniu niepodległej Ukrainy stały się oficjalnymi symbolami narodowymi tego państwa.

Flaga Ukrainy

Flaga Ukrainy to prostokąt przedzielony na dwa poziome pasy – niebieski i żółty. Kolor niebieski znajdujący się na górze symbolizuje niebo oraz pokój, natomiast żółty pas to kolor zboża, który symbolizuje bogactwo ziemi i obfitość jej plonów.
Barwy narodowe Ukrainy nawiązują do średniowiecznych barw Księstwa Halicko-Włodzimierskiego. W jego herbie znajdował się żółty lew na niebieskim tle. Rycerstwo ziemi lwowskiej uczestniczyło pod takim sztandarem w bitwie pod Grunwaldem w 1410 r.

Herb Ukrainy

Herbem narodowym Ukrainy jest żółty Trójząb na błękitnej tarczy. Trójząb, czyli Tryzub (Тризуб), jako symbol przyjęto już w 1918 r., a po uzyskaniu niepodległości stał się oficjalnym herbem kraju. Jest on znakiem wolności i niepodległości, a w jego budowę wpisane jest ukraińskie słowo воля, czyli wolność. „B” to lewy „ząb”, środkowy to litera „л”, zaś prawy „я”. „O” umieszczone zostało na dole Trojzębu.
Symbol Trójzębu wywodzi się z początków istnienia Rusi Kijowskiej. Wywodzony jest od plemion Wikingów, którzy w VIII-IX w. penetrowali tereny okolic Kijowa. Był wśród nich symbolem władcy. Najprawdopodobniej został przejęty przez mieszkańców Rusi i w ciągu wieków stał się symbolem książąt ruskich.
Najpopularniejszą wersją herbu Ukrainy jest tarcza błękitna tarcza z żółtym Trójzębem, czyli tak zwany mały herb. Druga, bardziej rozbudowana odmiana, czyli wielki herb, obejmuje poza tarczą także dwie postaci – lwa Księstwa Halickiego oraz kozaka symbolizującego Ukrainę Naddnieprzańską, a także umieszczoną nad tarczą koronę Włodzimierza Wielkiego i znajdujące się poniżej niej wstęgę w barwach flagi państwowej, kłosy zboża i kiść kaliny.

Hymn i dewiza Ukrainy

Hymn Ukrainy ukształtował się w drugiej połowie XIX w., w okresie tworzenia się świadomości narodowej Ukraińców. Wzorowany był na Mazurku Dąbrowskiego. Słowa pieśni „Scze na wmerła Ukraina” (Ще не вмерла Українa), czyli „Jeszcze nie umarła Ukraina” napisał w 1862 r. etnograf i poeta Pawło Czubryński, zaś rok później muzykę do niej stworzył rok później urodzony na Podkarpaciu ksiądz Mychajło Werbycki. Oficjalnie pieśń uznano za hymn Ukrainy w czasie rewolucji 1917 r., a następnie po uzyskaniu niepodległości i rozpadzie ZSRR.
Uzupełnieniem hymnu jest dewiza, czyli zawołanie narodowe, które brzmi „Wolność, zgoda, dobro!”.

 

Wareniki – tradycyjne ukraińskie pierogi
Boeuf Strogonow – sprawdzony przepis
Pielmieni ukraińskie – historia ze smakiem
Wspólne zabawy dla ukraińskich dzieci. Zbiór inspiracji.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Best-Market 2022. Design by afisza.com
Konkurs
Zrób zakupy i wygraj
iPhone 14 128 Gb
Co musisz zrobić żeby wziąć udział?
 1. Zrób zakupy za min. 300 zł na jednym paragonie

 2. Zarejestruj swój paragon na naszej stronie internetowej www.best-market.pl/konkurs

 3. Czekaj na wyniki do 24 Grudnia 2022

 • Jaki kod trzeba wprowadzić i gdzie go znajde?

  Kod, który należy wprowadzić znajduje się na dole po prawej stronie paragonu.

 • Ile paragonów mogę zarejestrować?

  Każda osoba może zarejestrować dowolną ilość paragonów. Im więcej paragonów, tym większe prawdopodobieństwo wygranej.

 • Czy można zsumować paragony, aby wyszła kwota 300 złotych?

  Nie. Każdy zarejestrowany paragon musi zawierać kwotę minimum 300 złotych.

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ firmę SNACKS AND DRIED FISH sp. z o.o.

§ 1

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Firma SNACKS AND DRIED FISH sp. z o.o., która jest importerem i jednocześnie detalicznym oraz hurtowym dystrybutorem towarów ze wschodu.

2. Konkurs będzie przeprowadzony 24 grudnia 2022. (Organizator zastrzega sobie prawo niezorganizowania konkursu w danym miesiącu bez podania powodu). 

3. Konkurs jest promocją w rozumieniu Art. 2 ust. 1 i 3 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.). 

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest fanem sklepów Best Market.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie https://best-market.pl/

b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo). 

§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Przedmiotem konkursu jest zrobienie zakupów na 300 złotych oraz rejestracja paragonu na oficjalnej stronie sklepu.

Ważne: paragonu nie wolno wyrzucać, bo służy jako dowód spełnienia warunków w konkursie.

2. Nagrodę w danym miesiącu otrzyma ta osoba, która zostanie wybrana losowo przez organizatora. 

3. Nagrodą w Konkursie jest: 

a) Iphone 14 (Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia nagród dopiero w dniu ogłoszenia konkursu) 

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator. 

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia edycji Konkursu w danym miesiącu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail lub numer telefonu. 

6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora lub prowadzić rozmowę telefoniczną w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia , pod rygorem utraty prawa do nagrody. 

7. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie firma SNACKS AND DRIED FISH sp. z o.o.

§ 4

 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego. 

2. W Konkursie wezmą udział tylko te osoby, które zrobią zakupy na wyżej wymienioną kwotę.

3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.

Zaloguj się