PL RU UK
0,00  0
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

0,00  0
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

PL RU UK
0,00  0
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

PL RU UK
0,00  0
Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Pogoda i klimat na Ukrainie

pogoda na Ukrainie

Ukraina jest drugim pod względem wielkości państwem w Europie, a jej obszar (prawie 604 tys. kilometrów kwadratowych) sprawia, że klimat i pogoda są tu dość znacznie zróżnicowane. Leżący w Europie Wschodniej i posiadający dostęp do dwóch mórz, Czarnego i Azowskiego, kraj charakteryzuje się umiarkowanym klimatem kontynentalnym, który na południu przechodzi w klimat morski.

Zróżnicowanie klimatu na Ukrainie

Ze względu na obszar i położenie, klimatu Ukrainy nie da się określić jednoznacznie. Występują tu duże różnice między północą a południem, a także między częścią wschodnią i zachodnią. Cechą charakterystyczną klimatu tego państwa jest jego kontynentalizm termiczny, który rośnie od zachodu na wschód. Oznacza to, że im dalej na wschód, tym większe są roczne amplitudy temperatur, a sumy opadów niższe. Na wschodzie zimy są znacznie chłodniejsze, a lata bardziej upalne i suche.

Czynnikami, które równie mocno wpływają na klimat Ukrainy, są znajdujące się tu góry oraz dostęp do morza. Góry – Karpaty – zajmują niewielki, zachodni skrawek kraju w pobliżu granicy z Polską, Słowacją i Rumunią. Choć zgodnie z rozkładem klimatu w Europie powinny tu panować najłagodniejsze warunki, to obecność gór, osiągających nawet 2000 m n.p.m., sprawia, że jest on bardziej ostry. Zimy w Karpatach należą do mroźnych i odznaczają się dużymi opadami śniegu. Z kolei najwyższe sumy opadów występują tu latem, gdy jednocześnie temperatury są niższe niż na przykład na leżącym bardziej na północ, nizinnym Polesiu. Z kolei oblewające Ukrainę od południa Morza Czarne i Azowskie sprawiają, że tutejszy klimat ma wyraźne cechy morskie. Śnieg należy tu do rzadkości, latem panują bardzo dobre warunki do wypoczynku, a w niektórych miejscach, jak na przykład na Krymie, klimat zbliżony jest do śródziemnomorskiego.

Pogoda na Ukrainie w ciągu roku

Z klimatem ściśle powiązana jest panująca o różnych porach roku pogoda na Ukrainie. Niezależnie od miejsca w kraju najcieplejszymi miesiącami są czerwiec, lipiec i sierpień. Jednak podczas gdy we Lwowie średnie temperatury w tych miesiącach sięgają 25 stopni Celsjusza, to w położonym na wschodzie Starobielsku osiągają nawet 30 stopni Celsjusza. Na wschodzie jest też znacznie bardziej sucho, więcej jest dni słonecznych, a sumy opadów są niższe.

Upały, choć łatwiejsze do zniesienia, notowane są też nad Morzem Czarnym. W Odessie czy na Krymie średnie dobowe temperatur w miesiącach letnich wahają się w granicach 28-32 stopni Celsjusza. Morze ma wówczas temperaturę około 25 stopni Celsjusza. Z kolei zimą, gdy w innych rejonach kraju temperatury spadają czasem dość mocno poniżej zera, nad morzem mróz jest rzadkością, podobnie jak opady śniegu. Zima przynosi tu sporo opadów, ale jest to przede wszystkim deszcz, jest pochmurno i wilgotno.
Za to pozostałe części kraju potrafią zimą być bardzo mroźne. Najniższe notowane na wschodzie temperatury spadają nawet do -40 stopni Celsjusza. Ziemia zamarza wówczas dość głęboko, a wiosną, gdy ruszają roztopy i zaczyna padać deszcz, pojawia się wszechobecne błoto, nazywane Rasputicą. Duże mrozy wraz z intensywnymi opadami śniegu można też spotkać w ukraińskich Karpatach. W zimowych miesiącach pokrywa śnieżna potrafi przekraczać tu nawet 2 m.

 

Solianka – wschodnia zupa: przepis tradycyjny
Bliny – jedno danie na wiele sposobów. Jak przygotować bliny?
Karpaty Wschodnie na Ukrainie – raj dla miłośników aktywnego wypoczynku
Kotlet po kijowsku – jak zrobić de volaille? Sprawdzony przepis!
Wszystkie prawa zastrzeżone. Best-Market 2022. Design by afisza.com
Konkurs
Zrób zakupy i wygraj
iPhone 14 128 Gb
Co musisz zrobić żeby wziąć udział?
 1. Zrób zakupy za min. 300 zł na jednym paragonie

 2. Zarejestruj swój paragon na naszej stronie internetowej www.best-market.pl/konkurs

 3. Czekaj na wyniki do 24 Grudnia 2022

 • Jaki kod trzeba wprowadzić i gdzie go znajde?

  Kod, który należy wprowadzić znajduje się na dole po prawej stronie paragonu.

 • Ile paragonów mogę zarejestrować?

  Każda osoba może zarejestrować dowolną ilość paragonów. Im więcej paragonów, tym większe prawdopodobieństwo wygranej.

 • Czy można zsumować paragony, aby wyszła kwota 300 złotych?

  Nie. Każdy zarejestrowany paragon musi zawierać kwotę minimum 300 złotych.

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ firmę SNACKS AND DRIED FISH sp. z o.o.

§ 1

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Firma SNACKS AND DRIED FISH sp. z o.o., która jest importerem i jednocześnie detalicznym oraz hurtowym dystrybutorem towarów ze wschodu.

2. Konkurs będzie przeprowadzony 24 grudnia 2022. (Organizator zastrzega sobie prawo niezorganizowania konkursu w danym miesiącu bez podania powodu). 

3. Konkurs jest promocją w rozumieniu Art. 2 ust. 1 i 3 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.). 

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest fanem sklepów Best Market.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie https://best-market.pl/

b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo). 

§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Przedmiotem konkursu jest zrobienie zakupów na 300 złotych oraz rejestracja paragonu na oficjalnej stronie sklepu.

Ważne: paragonu nie wolno wyrzucać, bo służy jako dowód spełnienia warunków w konkursie.

2. Nagrodę w danym miesiącu otrzyma ta osoba, która zostanie wybrana losowo przez organizatora. 

3. Nagrodą w Konkursie jest: 

a) Iphone 14 (Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia nagród dopiero w dniu ogłoszenia konkursu) 

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator. 

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia edycji Konkursu w danym miesiącu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail lub numer telefonu. 

6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora lub prowadzić rozmowę telefoniczną w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia , pod rygorem utraty prawa do nagrody. 

7. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie firma SNACKS AND DRIED FISH sp. z o.o.

§ 4

 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego. 

2. W Konkursie wezmą udział tylko te osoby, które zrobią zakupy na wyżej wymienioną kwotę.

3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.

Zaloguj się